De Amerikaanse toezichthouder op de gezondheidszorg heeft vrijdag de combinatietherapie van Johnson & Johnson met andere chemotherapieën goedgekeurd voor de eerstelijns behandeling van een type longkanker.

De Food and Drug Administration keurde de combinatietherapie van Rybrevant van J&J met carboplatine en pemetrexed goed voor patiënten met niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met een type mutatie in het EGFR-eiwit dat snelle groei van tumorcellen veroorzaakt.

De FDA heeft ook traditionele goedkeuring verleend aan Rybrevant voor lokaal gevorderde of gemetastaseerde NSCLC met het type mutatie, waarvan de ziekte is gevorderd op of na een type chemotherapie.

In 2021 had de FDA goedkeuring verleend aan de therapie via de versnelde route. (Verslaggeving door Sriparna Roy in Bengaluru; Bewerking door Shailesh Kuber)