JTEKT Corporation heeft geconsolideerde winstvoorspellingen gedaan voor het volledige jaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een omzet van JPY 1.850.000 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 80.000 miljoen, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 40.000 miljoen en een gewone winst per aandeel van JPY 116,62.