JTEKT Corporation heeft geconsolideerde winstverwachtingen gegeven voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2023. Voor dat jaar verwacht de onderneming een omzet van 1.600.000 miljoen JPY, een bedrijfswinst van 60.000 miljoen JPY, een winst toe te schrijven aan de eigenaars van de moedermaatschappij van 25.000 miljoen JPY en een gewone winst per aandeel van 72,89 JPY.