Jumbo S.A. heeft de geconsolideerde en moederbedrijfsresultaten bekendgemaakt voor het volledige jaar eindigend op 30 juni 2017. Voor het jaar, op geconsolideerde basis, kondigde het bedrijf aan dat de winst na belastingen EUR 131,01 miljoen bedroeg, vergeleken met EUR 121,26 miljoen voor dezelfde periode een jaar geleden. De winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) bedroeg 194,87 miljoen euro, tegenover 183,67 miljoen euro voor dezelfde periode een jaar geleden. De omzet bedroeg 681,43 miljoen EUR, tegen 637,56 miljoen EUR in dezelfde periode een jaar geleden. Voor het jaar, op basis van de moedermaatschappij, kondigde de onderneming een winst na belastingen aan van EUR 82,06 miljoen, tegenover EUR 82,46 miljoen voor dezelfde periode een jaar geleden. De winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen (EBITDA) bedroeg EUR 132,13 miljoen, tegenover EUR 130,03 miljoen voor dezelfde periode een jaar geleden. De omzet bedroeg 583,50 miljoen euro, tegenover 550,51 miljoen euro in dezelfde periode een jaar geleden. Het bedrijf maakte de verkoopresultaten bekend voor het eerste kwartaal dat eindigde in september 2017. Voor het kwartaal kondigde het bedrijf een omzetstijging aan van ongeveer 12%. Deze prestatie wordt toegeschreven aan de single digit omzetstijging voor Griekenland en Cyprus, terwijl de winkels in Bulgarije en Roemenië een dynamische double digit groei blijven optekenen. Het bedrijf gaf winstverwachtingen voor het volledige jaar van fiscaal 2018. Het bedrijf kondigde aan dat volgens het budget van de groep voor het nieuwe boekjaar, de omzet naar verwachting zal stijgen tussen 6%-9%, terwijl de winst naar verwachting op hetzelfde niveau zal blijven als die van 2016/2017.