Jumbo S.A. heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2021. Voor het halfjaar kondigde het bedrijf een omzet aan van EUR 313,776 miljoen, tegen EUR 278,816 miljoen een jaar geleden. Het nettoresultaat bedroeg EUR 67,178 miljoen, tegen EUR 49,805 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg EUR 0,4937, tegen EUR 0,3661 een jaar geleden.