JWD InfoLogistics Public Company Limited (SET:JWD) is een memorandum aangegaan voor de overname van SCG Logistics Management Co., Ltd van SCG Cement-Building Materials Co., Ltd.,SCG Distribution Co., Ltd, Yamato Holdings Co., Ltd. (TSE:9064) & Pattarawan Tunsakul voor THB 17 miljard op 26 oktober 2022. Volgens de transactievoorwaarden zal JWD in totaal 791 miljoen nieuwe aandelen uitgeven, waarvan 537,8 miljoen aandelen aan SCG CBM & 238,9 miljoen nieuw uitgegeven gewone aandelen aan SCG Distribution, het totale bedrag van de vergoeding zal niet hoger zijn dan THB 18,6 miljard. De Swap Ratio bedraagt 22. 17 inschrijvingsaandelen voor 1 aandeel in SCGL. Na de voltooiing van de fusietransactie zal JWD haar naam veranderen in SCGJWD Logistics Public Company Limited (oSCGJWDo of oMerged-coo) & SCG CBM en zal SCG Distribution 42,9 procent van JWD in handen hebben.

De bestuursvergadering van Siam Cement Public Company Limited (SET : SCC), gehouden op 26 oktober 2022, heeft besloten tot goedkeuring van het aangaan van de transactie en overeenkomsten met betrekking tot de voorwaardelijke Fusietransactie (de oOvereenkomsten met betrekking tot de Fusietransactieo). SCGL zal de Fusietransactie aangaan na goedkeuring door de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders nr. 1/2022 van JWD, die op 8 december 2022 zal worden gehouden, en de vervulling van de opschortende voorwaarden. JWD; SCG CMB; SCG Distribution en SCGL zullen de overeenkomsten in verband met de fusietransactie binnen november 2022 sluiten. Vanaf 30 november 2022. SCG Logistics Management heeft zijn interne herstructurering bijna voltooid, met uitzondering van de aankoop van aandelen in China Asean Supply Chain Management voor 49,0% van de totale aandelen van SCG Distribution, die naar verwachting vóór de fusietransactie zal zijn voltooid, en de aankoop van aandelen in SCG International Vietnam Co., Ltd door SCGL of een ander bedrijf in de logistieke bedrijfsgroep, waartoe SCGJWD van SCG International Co., Ltd behoort. De transactie is onderworpen aan de goedkeuring van de aandeelhouders van JWD, de goedkeuring van het Bureau van de Securities and Exchange Commission en de goedkeuring van de mededingingsautoriteiten. De Fusietransactie zal worden afgerond in het eerste kwartaal van 2023. Avantgarde Capital Company Limited trad op als financieel adviseur van JWD InfoLogistics Public Company Limited.

JWD InfoLogistics Public Company Limited (SET:JWD) heeft de acquisitie afgerond van SCG Logistics Management Co., Ltd van SCG Cement-Building Materials Co., Ltd.,SCG Distribution Co., Ltd, Yamato Holdings Co., Ltd. (TSE:9064) & Pattarawan Tunsakul voor THB 17 miljard op 14 februari 2023.