Kakao Games Corp. heeft de geconsolideerde winstresultaten voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2020 bekendgemaakt. De geconsolideerde inkomsten voor het vierde kwartaal stegen met 34% op jaarbasis en daalden met 6% op kwartaalbasis tot 142 miljard KRW. De bedrijfswinst steeg met 69% ten opzichte van het jaar, maar daalde met 22% ten opzichte van het kwartaal tot 16,6 miljard KRW. De nettowinst kende een ommekeer ten opzichte van vorig jaar en daalde met 53% op kwartaalbasis en kwam uit op 12,5 miljard KRW. De geconsolideerde inkomsten over het hele jaar stegen met 27% ten opzichte van vorig jaar en bedroegen 495,5 miljard KRW. De bedrijfswinst steeg met 90% op jaarbasis tot 66,6 miljard KRW, en de nettowinst steeg met 659% op jaarbasis tot 67,3 miljard KRW.