Kalera Public Limited Company maakte bekend dat Andrea Weiss op 14 september 2022 de Raad van Bestuur van de onderneming heeft meegedeeld dat zij op die datum haar ontslag zal indienen als bestuurder van de onderneming en als lid en voorzitter van haar Nominating and Corporate Governance Committee, met onmiddellijke ingang. Mevrouw Weiss werd voor het eerst benoemd in de Raad in mei 2022. Haar beslissing om ontslag te nemen was niet het gevolg van een meningsverschil met de Onderneming over enige kwestie met betrekking tot de activiteiten, het beleid of de praktijken van de Onderneming (financieel of anderszins).