Kamux Corporation heeft op haar Algemene Vergadering van 18 april 2024 aangekondigd dat mevrouw Maren Kroll en mevrouw Kati Riikonen zijn gekozen als nieuwe leden van de Raad van Bestuur en de heer Harri Sivula als vicevoorzitter van de Raad van Bestuur. In de oprichtingsvergadering na de Algemene Vergadering heeft de Raad van Bestuur besloten om Maren Kroll (voorzitter), Juha Kalliokoski en Antti Mäkelä te benoemen tot leden van het Personeels- en Vergoedingscomité. Volgens de beoordeling van de Raad van Bestuur is Juha Kalliokoski afhankelijk van het Bedrijf en zijn belangrijke aandeelhouders.

Samenstelling van het Auditcomité: Harri Sivula (voorzitter), Jaana Viertola-Truini en Juha Kalliokoski als leden.