Kamux Oyj (HLSE:KAMUX) begint op 22 maart 2024 met de inkoop van aandelen, onder het programma dat door de aandeelhouders is goedgekeurd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 20 april 2023. Volgens het mandaat is het bedrijf gemachtigd om maximaal 2.000.000 aandelen in te kopen, wat 5% van het uitgegeven aandelenkapitaal vertegenwoordigt. De ingekochte aandelen moeten worden gebruikt voor de uitvoering van de op aandelen gebaseerde incentiveprogramma's van het bedrijf of voor andere doeleinden die door het bedrijf worden bepaald. De machtiging is geldig tot de sluiting van de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders, maar niet langer dan tot 30 juni 2024.

Op 20 maart 2024 heeft het bedrijf een Markt Inkoop geïnitieerd. In het kader van het programma zal het bedrijf tot 135.000 aandelen terugkopen, die 0,3% van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen, voor een bedrag van € 0,81 miljoen. De aandelen zullen worden ingekocht om te voldoen aan de verplichtingen in verband met het op aandelen gebaseerde verplichtingen- en incentiveplan van het bedrijf voor de sleutelfiguren van de groep voor 2024-2026 en het Green Lions matching aandelenplan voor de sleutelfiguren van de groep. De terugkoop zal beginnen op 21 maart 2024. De terugkoop zal ten laatste eindigen op 17 april 2024. Op 20 maart 2024 had het bedrijf 40.017.420 aandelen, inclusief 9.053 eigen aandelen.