Kansai Super Market Ltd. heeft geconsolideerde winstverwachtingen bekendgemaakt voor de zes maanden die eindigen op 30 september 2021 en voor het volledige jaar dat eindigt op 31 maart 2022. Voor de zes maanden verwacht de onderneming een bedrijfsopbrengst van 64.660 miljoen JPY, een bedrijfswinst van 1.360 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan de eigenaars van de moedermaatschappij van 1.000 miljoen JPY en een winst per aandeel van 33,35 JPY. Voor het volledige jaar verwacht de onderneming een bedrijfsopbrengst van 129.090 miljoen JPY, een bedrijfswinst van 2.820 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij van 2.020 miljoen JPY en een winst per aandeel van 67,36 JPY.