Op het Effectieve Moment, in overeenstemming met de voorwaarden van de Fusieovereenkomst, hielden alle bestuurders van Karuna Therapeutics, Inc. op bestuurder te zijn. Geen enkele bestuurder werd ontslagen of nam ontslag omwille van een meningsverschil met Karuna, haar management of haar raad van bestuur over enige aangelegenheid met betrekking tot haar activiteiten, beleid of praktijken. Onmiddellijk na de Ingangsdatum werden de bestuurders van Miramar Merger Sub Inc. op de Ingangsdatum de bestuurders van Karuna Therapeutics, Inc. De directeuren van Miramar Merger Sub Inc. op het Ingangstijdstip waren Konstantina Katcheves, Sandra Ramos-Alves en Kimberly M. Jablonski.

Onmiddellijk na de Ingangsdatum werden alle leidinggevende functionarissen van Karuna onmiddellijk voorafgaand aan de Ingangsdatum verwijderd uit hun respectieve posities als leidinggevende functionarissen van Karuna. Tegelijkertijd met het ontslag van deze functionarissen werd Sandra Ramos-Alves benoemd tot President en Penningmeester van Karuna, Sophia Park werd benoemd tot Vice President van de Overlevende Corporation, Scott Matarese werd benoemd tot Vice President van de Overlevende Corporation, Kimberly M. Jablonski werd benoemd tot Vice President en Secretaris van de Overlevende Corporation, Lisa A. Atkins werd benoemd tot Assistent Secretaris van de Overlevende Corporation en Elisabeth Bradley werd benoemd tot Assistent Secretaris van de Overlevende Corporation.