Kazia Therapeutics Limited kondigde de vervroegde afsluiting aan op basis van positieve veiligheidsresultaten en veelbelovende klinische respons die tot op heden werden waargenomen van een belangrijke tweedelige Fase I studie. Deze door onderzoekers geïnitieerde studie evalueerde het gebruik van paxalisib (een orale PI3K/mTOR-duale remmer) met bestralingstherapie voor de behandeling van patiënten met hersenmetastasen van vaste tumoren die het PI3K-padweg muteren. Deel I van het onderzoek stelde de maximaal getolereerde dosis (MTD) van paxalisib in combinatie met bestralingstherapie vast, terwijl ook veelbelovende tekenen van klinische activiteit werden aangetoond bij alle negen evalueerbare patiënten.

Deel II was een vervolguitbreidingscohort om de veiligheid en werkzaamheid van de MTD (45 mg per dag) in combinatie met bestralingstherapie verder te evalueren bij maximaal 12 extra patiënten. De gedetailleerde bevindingen van deel II van dit onderzoek zullen worden ingediend en gepresenteerd op een komende wereldwijde wetenschappelijke bijeenkomst, waar ze zullen bijdragen aan de lopende discussie over behandelingsopties voor patiënten met deze complexe hersenmetastasen. Eerder onderzoek door Dr. Jonathan Yang, directeur van Metastatic Disease and Developmental Therapeutics, Department of Radiation Oncology, University of Washington School of Medicine, en anderen, heeft aangetoond dat activering van de PI3K pathway veel voorkomt bij hersenmetastasen.

Bovendien lijkt activering van de PI3K-route te resulteren in tumorresistentie tegen radiotherapie, wat de reden ondersteunt voor het evalueren van paxalisib met radiotherapie om de tumorcellen mogelijk gevoelig te maken voor radiotherapie en een betere ziektecontrole te bereiken. Dr. Yang presenteerde de gegevens van deel I op de 2022 Annual Conference on CNS Clinical Trials and Brain Metastases, gezamenlijk georganiseerd door de Society for Neuro-Oncology en de American Society for Clinical Oncology, gehouden in Toronto, Canada. Vorig jaar kreeg paxalisib een Fast Track Designation (FTD) op basis van de deel I klinische gegevens van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor de behandeling van solide tumor hersenmetastasen met PI3K pathway-mutaties in combinatie met bestralingstherapie.

In de Verenigde Staten ontwikkelen jaarlijks ongeveer 200.000 kankerpatiënten hersenuitzaaiingen. Radiotherapie is de belangrijkste behandeling voor hersenuitzaaiingen en bestaat over het algemeen uit stereotactische radiochirurgie (SRS) of radiotherapie van de gehele hersenen (WBRT) of een combinatie daarvan.