Kazia Therapeutics Limited kondigde aan dat het Safety Review Team (SRT) van de EVT801 Fase 1 klinische studie heeft geconcludeerd dat de primaire en secundaire doelstellingen van fase 1 van de studie met succes werden behaald. Het SRT, dat bestaat uit de hoofdonderzoekers van de studie, een onafhankelijke medische monitor en belangrijke leden van Kazia Therapeutics, heeft alle voorlopige (niet definitieve) veiligheids- en farmacokinetische (PK) gegevens geëvalueerd en is unaniem overeengekomen dat de maximaal verdragen dosis (MTD) bereikt is op 500 mg tweemaal daags (BID). Onder de voorwaarde dat continue toediening van monotherapie zal worden gebruikt in toekomstige klinische studies, werd 400 mg BID geïdentificeerd als de aanbevolen startdosis voor fase 2 (RP2D).

In totaal kregen 26 patiënten EVT801 in zes doseringscohorten, variërend van 50 mg per dag tot 500 mg BID. Over het algemeen werd EVT801 bij alle doseringen verdragen, waarbij de meeste toxiciteiten mild tot matig en van voorbijgaande aard waren. Elf verschillende kankertypes (bijv.

dikke darm, niercel, pancreas) werden aan het onderzoek deelgenomen, waarbij gevorderde eierstokkanker het meest voorkwam (11 patiënten). In tegenstelling tot traditionele angiokinaseremmers gelooft het bedrijf op basis van preklinische gegevens dat EVT801 een gunstige immuunactiviteit heeft (minder immuunsuppressieve cellen en geen invloed op de proliferatie van CD3+ T-cellen) en de bloedvaten van de tumor stabiliseert, waardoor hypoxie wordt geminimaliseerd en de kans op metastatische verspreiding dus afneemt. Het Fase 1 EVT801 monotherapie doseringsonderzoek richt zich op patiënten met histologisch bevestigde gevorderde of metastatische vaste tumoren die niet reageren op standaardbehandeling, of voor wie geen standaardbehandeling beschikbaar of geschikt is.