Inloggen
E-mail
Wachtwoord
Paswoord weergeven
Bewaren
Bent u uw wachtwoord vergeten?
Gratis lid worden
Registreer
Registreer
Instellingen
Instellingen
Dynamische koersen 
OFFON
  1. Homepagina
  2. Aandelen
  3. BelgiŽ
  4. Euronext Bruxelles
  5. KBC Ancora SA
  6. Nieuws
  7. Overzicht
    KBCA   BE0003867844

KBC ANCORA SA

(KBCA)
Real-time koersen. Real Time Euronext Bruxelles - 21/01 15:11:46
42.44 EUR   -3.19%
20/01BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
2021KBC ANCORA : Prof. Dr. Marc De Ceuster wordt nieuwe voorzitter van KBC Ancora
PU
2021BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsRatingsAgendaOndernemingFinanciŽnBeursproducten 
OverzichtAl het nieuwsAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuwsAnalyse MarketScreener

KBC Ancora : Jaarverslag KBC Ancora 2020/2021

28/09/2021 | 17:52

JAARVERSLAG

2 0 2 0 / 2 0 2 1

1998

KBC Ancora werd opgericht op 18 december 1998 als Cera Ancora NV. Het kapitaal van Cera Ancora werd gevormd door de inbreng van 35.950.000 Almanij-aandelen en van ca. 12,4 miljoen euro aan liquiditeiten en werd bijna volledig door Cera (toen Cera Holding) onderschreven. Cera Ancora was aldus een quasi 100%-dochter van Cera.

2001

In 2000 werd de basis gelegd voor een ingrijpende herstructurering van Cera Ancora en van Cera, die respectievelijk op 12 en op 13 januari 2001 goedgekeurd werden. Deze herstructureringen kwamen er in uitvoering van een dading die afgesloten werd ter beëindiging van een juridische betwisting die terugging tot de fusie in 1998 van CERA Bank, ABB Verzekeringen en Kredietbank.

De herstructurering van Cera Ancora enerzijds leidde tot de omvorming van Cera Ancora NV tot Almancora Comm.VA, de splitsing van de Almancora-aandelen waardoor het kapitaal vertegenwoordigd werd door 55.929.510 aandelen en de verhoging (door inbreng en aankoop) van de participatie in Almanij tot 55.929.510 aandelen (28,56%). Anderzijds werd bij de herstructurering van Cera aan de vennoten van Cera het recht verleend op drie Almancora-aandelen per coöperatief D-aandeel waarmee zij uittraden.

Op 4 april 2001 werd Almancora voor het eerst op de beurs genoteerd. Vanaf die datum waren de aandelen verhandelbaar op het segment 'dubbele fixing' van de Brusselse Beurs.

2005

Op 2 maart 2005 werd de structuur van de Almanij/KBC-groep vereenvoudigd door middel van een fusie door overname van Almanij door KBC Bankverzekeringsholding.

De fusie tot KBC Groep had enkele belangrijke gevolgen voor Almancora:

  • Naar aanleiding van de fusie ontving Almancora op 2 maart 2005 KBC Groep-aandelen, gebaseerd op een ruilverhouding van 1,35 KBC Groep-aandeel per Almanij-aandeel.
  • Tot aan de fusie werd de aandeelhoudersstabiliteit van de Almanij/ KBC-groep verzekerd door Cera, Almancora en de Andere Vaste Aandeelhouders, die hiertoe een aandeelhoudersovereenkomst hadden afgesloten. Naar aanleiding van de fusie werd een nieuwe aandeelhoudersovereenkomst afgesloten, waartoe tevens MRBB toetrad. De stabiele aandeelhouders van de KBC-groep omvatten voortaan Cera, Almancora, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders.
  • Door het wegvallen van Almanij, verdween ook de winstreservering op dat niveau.

2007

Op 15 juni 2007 wijzigde de vennootschapsnaam Almancora in KBC Ancora en werd het Almancora-aandeel gesplitst met een factor 1,4 (7 nieuwe KBC Ancora-aandelen per 5 bestaande Almancora-aandelen). Beide wijzigingen beoogden de band tussen het KBC Ancora-aandeel en het KBC Groep-aandeel nog beter tot uiting te brengen.

De splitsing heeft eveneens tot gevolg dat sinds 15 juni 2007 de vennoten van Cera die met hun D-aandelen uittreden recht hebben op 4,2 KBC Ancora-aandelen per D-aandeel. Door dit 'scheidingsaandeel in natura' neemt de nog uit te keren participatie van Cera in KBC Ancora door de tijd gestaag af.

Sinds 15 juni 2007 noteert het KBC Ancora-aandeel op het continusegment van Euronext Brussels.

Op 8 augustus 2007 meldden Cera en KBC Ancora dat ze hun gezamenlijke participatie in KBC Groep hebben verhoogd tot meer dan 30%. De overschrijding van de 30%-drempel was belangrijk in het kader van de wet op de openbare overnamebiedingen die op 1 september

2007 in werking trad. Participaties van meer dan 30% die bestonden op het moment van de inwerkingtreding van de wet, geven immers geen aanleiding tot enige biedplicht, terwijl het na die datum niet langer mogelijk was om die drempel te overschrijden zonder een openbaar bod uit te brengen.

2012

In december 2012 verhoogde KBC Groep haar kapitaal met 1,25 miljard euro door de uitgifte van nieuwe aandelen. KBC Ancora steunde deze kapitaalverhoging, maar nam er zelf niet aan deel. Cera nam minder dan proportioneel deel aan de kapitaalverhoging. De gezamenlijke participatie van Cera en KBC Ancora daalde daardoor onder de 30%-drempel. Cera en KBC Ancora traden wel met bijkomende KBC Groep-aandelen, die ze reeds in bezit hadden, toe tot de aandeelhoudersovereenkomst tussen Cera, KBC Ancora, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders, waardoor deze overeenkomst blijvend meer dan 30% van het totaal aantal KBC Groep-aandelen groepeert.

2013

Sinds juli 2013 heeft KBC Ancora een nieuwe kredietverlener voor 325 miljoen euro leningen die in 2007 verstrekt werden door KBC Bank. In november 2013 verkocht KBC Ancora 4,7 miljoen KBC Groep-aandelen. Met de hierbij vrijgemaakte middelen werd een lening ingekocht met een nominaal bedrag van 175 miljoen euro, die KBC Bank in 2007 aan KBC Ancora had verstrekt. Beide transacties hadden een positieve impact op de kapitaalpositie van KBC Bank.

2014

Op 1 december 2014 hebben Cera en KBC Ancora, samen met MRBB en Andere Vaste Aandeelhouders, het onderlinge overleg met betrekking totKBCGroepingeactualiseerdevormverlengdvooreennieuweperiode van 10 jaar. Hiermee zorgden de betrokken aandeelhouders voor een bestendiging van de aandeelhoudersstabiliteit en ondersteunden zij de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. In dat kader zijn Cera, KBC Ancora, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders met al hun aandelen toegetreden tot de aandeelhoudersovereenkomst en groeperen zij 40% van het totale aantal uitstaande KBC Groep-aandelen.

2019

In augustus 2019 besliste KBC Ancora tot een beperkte aanpassing van het dividendbeleid. Van het voor uitkering vatbare recurrente resultaat van het boekjaar zal 90% als dividend worden uitgekeerd. Ten opzichte van de vroegere dividendpolitiek betekent dit een afname met 10%. Doordat KBC Ancora hierdoor meer liquide middelen binnen de vennootschap houdt, zullen de uitstaande financiële schulden sneller kunnen afgebouwd worden. Dit maakt de balans van KBC Ancora schokbestendiger.

Op 25 oktober 2019 besliste een Buitengewone Algemene Vergadering om met ingang van 1 januari 2020 KBC Ancora om te vormen van een commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.VA) naar een naamloze vennootschap (NV) met een enige (statutaire) bestuurder. Daarbij werd gebruikt gemaakt van de mogelijkheden die de 'vernieuwde' NV biedt om de enige bestuurder in de statuten dezelfde rechten te verlenen als in een Comm.VA, zodat de wijziging van de rechtsvorm geen impact heeft op de verankeringsstructuur.

2020

De Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Ancora heeft op 30 oktober 2020 beslist tot invoering van het loyauteitsstemrecht. Dit betekent dat dubbel stemrecht wordt toegekend aan elk KBC Ancora-aandeel dat conform artikel 27 van de statuten gedurende een periode van minstens twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder is ingeschreven in het register van de aandelen op naam. De andere aandelen geven recht op één stem. Gedematerialiseerde aandelen genieten niet van het dubbele stemrecht.

Jaarverslag 2020/2021

KBC Ancora

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Muntstraat 1, 3000 Leuven LEI 549300I4XZ0RR3ZOSZ55 RPR Leuven: 0464.965.639 www.kbcancora.be

2

INHOUDSTAFEL

Brief van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurders

6

Verklaring van de verantwoordelijke personen

9

Aandeelhoudersinformatie

10

Beurskoers, décote en verhandelde volumes

10

Kerncijfers op balansdatum

13

Balans en resultaat

13

Kasstroomtabel

14

Dividend

15

Verspreiding KBC Ancora-aandelen

16

Aandeelhouderschap KBC Ancora

16

Weg naar de markt

16

Groepsstructuur

17

Almancora VZW

17

Almancora Beheersmaatschappij NV

18

KBC Ancora NV

18

Verslag van de statutaire bestuurder

19

Verklaring in verband met risico's

19

Verklaring inzake deugdelijk bestuur

19

Bestuursstructuur

20

Raad van Bestuur Almancora Beheersmaatschappij NV

20

Samenstelling Raad van Bestuur

21

Bevoegdheden Raad van Bestuur

22

Werking Raad van Bestuur

23

Comités opgericht binnen de Raad van Bestuur

24

Comité van Dagelijks Bestuur

24

Auditcomité

24

Benoemingscomité

26

Remuneratiecomité

26

Commissaris

27

Belangrijkste kenmerken van het evaluatieproces van de Raad van Bestuur, van zijn

comités en van zijn individuele bestuurders

27

Remuneratieverslag over het boekjaar

28

Diverse info

33

Interne controle en risicobeheer

34

Gedragsregels betreffende belangenconflicten

35

Gedragsregels ter voorkoming van marktmisbruik

35

Jaarlijkse melding conform artikel 74, §8 van de wet van 1 april 2007 op de openbare

overnamebiedingen

36

Richtlijnen voor de uitoefening van het bestuursmandaat

36

Openheid in aandeelhouderscommunicatie

36

Verklaring inzake resultaten en andere informatie

37

Jaarverslag KBC Ancora 2020/2021

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Disclaimer

KBC Ancora Comm.VA published this content on 28 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 September 2021 15:51:09 UTC.


© Publicnow 2021
Nieuws over KBC ANCORA SA
20/01BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
2021KBC ANCORA : Prof. Dr. Marc De Ceuster wordt nieuwe voorzitter van KBC Ancora
PU
2021BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
2021KBC ANCORA SA : Onthechting van dividendinterim-dividend
FA
2021BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
2021KBC ANCORA : keert op 9 december 2021 een interim-dividend uit van 2,30 euro per aandeel
PU
2021KBC ANCORA : Bekendmaking van het totaal aantal stemrechten per 30 september 2021
PU
2021KBC ANCORA : Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders en openbaarmaking jaarlijks..
PU
2021KBC ANCORA : Jaarverslag KBC Ancora 2020/2021
PU
2021KBC ANCORA : Bekendmaking van het totaal aantal stemrechten per 31 augustus 2021
PU
Meer nieuws
FinanciŽle cijfers
Omzet 2021 - - -
Nettowinst (verlies) 2021 530 M 601 M -
Nettoschuld 2021 279 M 316 M -
Koers/winst-verhouding 2021 5,32x
Dividendrendement 2021 0,56%
Marktkapitalisatie 3 433 M 3 892 M -
Beurskap. / Omzet 2020 -
Beurskap. / Omzet 2021 -
Aantal werknemrs -
Percentage vrij verhandelbaar -
Grafiek KBC ANCORA SA
Duur : Periode :
KBC Ancora SA : Grafische technische analyse KBC Ancora SA | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse KBC ANCORA SA
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
TrendsBullishNeutraalBullish
Evolutie van de resultatenrekening
Managers en directeuren
Franky C. Depickere Co-Managing Director & Executive Director
Katelijn Callewaert Co-Managing Director & Executive Director
Marc de Ceuster Chairman
Christiane Steegmans Independent Director
Philippe Vanclooster Independent Director
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
KBC ANCORA SA4.28%3 892
BLACKROCK, INC.-9.72%125 375
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC.-9.96%86 508
UBS GROUP AG7.67%66 528
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)3.17%48 184
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.-7.50%40 200