(ABM FN) KBC Ancora heeft in het afgelopen boekjaar 2022/2023 een winst van bijna 300 miljoen euro geboekt, hetgeen ruim de helft minder was dan een jaar eerder. Dit bleek vrijdagavond uit cijfers van de vennootschap.

KBC Ancora boekte een winst van 298,9 miljoen euro, of 3,82 euro per aandeel.

In het voorgaande boekjaar realiseerde KBC Ancora een winst van 804,8 miljoen euro, "gezien de ongebruikelijk hoge KBC Groep-dividenden die ze in dat boekjaar ontving", verklaarde het bedrijf de winstdaling.

Het resultaat van het laatste halfjaar van het boekjaar bedroeg 227,6 miljoen euro, ofwel 2,91 euro per aandeel.

KBC Ancora keerde op 8 juni dit jaar een interim-dividend uit van 3,31 euro bruto per aandeel en zal, zoals aangekondigd, geen slotdividend uitkeren.

Het lopende boekjaar 2023/2024 denkt KBC Ancora wellicht met een positief recurrent resultaat af te kunnen sluiten en, "behoudens onvoorziene omstandigheden, in juni 2024 een interim-dividend uit te keren", conform haar dividendpolitiek.

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6 procent van de aandelen in KBC Groep bezit.

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer