Gereglementeerde informatie – 2 april 2024, 8hu00

Volgende documenten worden vandaag beschikbaar op www.kbc.com:

  • Jaarverslag 2023 van KBC Groep (https://www.kbc.com/nl/investor-relations/rapporten/jaarverslagen.html)
  • Agenda/oproeping voor de Jaarvergadering van KBC Groep van 2 mei 2024 (ook aangehecht in PDF)
  • Alle andere informatie met betrekking tot de Jaarvergadering van KBC Groep van 2 mei 2024
    (https://www.kbc.com/nl/corporate-governance/algemene-vergadering-kbc-groep/2-mei-2024.html)

p.s.: het jaarverslag 2023 van KBC Bank, een 100% dochtermaatschappij van KBC groep, is ook beschikbaar
(https://www.kbc.com/nl/investor-relations/informatie-over-kbc-bank/jaar--en-interimverslagen.html)

Bijlage

  • Agenda oproeping