(ABM FN) KBC heeft de winst in het eerste kwartaal veel minder sterk zien dalen dan was gevreesd, dankzij meevallende inkomsten. Dit bleek uit cijfers die de bank donderdag publiceerde.

KBC boekte een nettowinst van 506 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2024. De winst per aandeel bedroeg 1,18 euro.

De nettowinst was in de analistenconsensus gemiddeld ingeschat op 444 miljoen euro, bijna een halvering ten opzichte van de 882 miljoen euro een jaar eerder. Per aandeel zou de winst daarmee zijn gedaald van 2,08 naar 1,06 euro.

De totale inkomsten bedroegen 2,71 miljard euro, waar de analisten hadden gerekend op 2,68 miljard euro.

De rentebaten kwamen uit op 1,37 miljard euro, waar de consensus lag op 1,35 miljard euro. Ook de provisie en de verzekeringsinkomsten stegen. Die stijgingen werden deels teniet gedaan door lagere dividendinkomsten en een lager resultaat uit financiële instrumenten.

Het resultaat voor belastingen bedroeg 680 miljoen euro, terwijl de consensusverwachting lag op een daling van 1,06 miljard tot 602 miljoen euro.

De kosten stegen, omdat het grootste deel van de banken verzekeringsheffingen voor het hele jaar, zoals gebruikelijk, in het eerste kwartaal van het jaar werd geboekt.

Als de bank- en verzekeringsheffingen buiten beschouwing worden gelaten, daalden de kosten met maar liefst 9 procent kwartaal-op-kwartaal en 1 procent jaar-op-jaar.

Ook de waardeverminderingen daalden sterk, aangezien in het vorige kwartaal een aanzienlijke eenmalige waardevermindering op goodwill was opgenomen.

In overeenstemming met het aangekondigde kapitaalaanwendingsplan voor het boekjaar 2023 heeft KBC beslist om het surpluskapitaal boven een fully loaded common equity ratio van 15 procent, ongeveer 280 miljoen euro, uit te keren in de vorm van een buitengewoon interim-dividend van 0,70 euro per aandeel op 29 mei 2024.

De solvabiliteitspositie bleef sterk, met een fully loaded common equity ratio van 14,9 procent eind maart 2024.

Zonder het buitengewone interim-dividend zou de common equity ratio 15,2 procent bedragen.

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer