Keller Group plc heeft aangekondigd dat de Raad van Bestuur een herwaardering van het dividend aanbeveelt met een verhoging van het totale dividend voor 2023 van 20%. Dit volgt op de verhoging van het interimdividend met 5% en zou het totale dividendbedrag voor het jaar op 45,2 pence brengen (2022: 37,7 pence). Als het wordt goedgekeurd, zal het voorgestelde slotdividend van 31,3 pence voor 2023 (2022: 24,5 pence) op 28 juni 2024 worden betaald aan aandeelhouders die op 31 mei 2024 aan het eind van de handelsdag in het register staan ingeschreven.

Na deze herwaardering wordt verwacht dat het dividend daarna weer op een meer gebruikelijk niveau zal toenemen, met als algemene doelstelling om een progressief dividend over de gehele cyclus te handhaven.