Keppel DC REIT Management Pte. Ltd., als beheerder van Keppel DC REIT (de Beheerder) kondigde aan dat de heer Chua Soon Ghee en de heer Andrew Tan benoemd zullen worden als Onafhankelijke Bestuurders van de Beheerder met ingang van 1 september 2023. Als onderdeel van de vernieuwing van de Raad zullen de heren Lee Chiang Huat en Dileep Nair met ingang van 1 september 2023 terugtreden uit de Raad, terwijl Dr. Tan Tin Wee met ingang van 1 november 2023 zal terugtreden uit de Raad.

De heer Chua Soon Ghee, 51 jaar, is Senior Partner bij Kearney. Hij werkt al meer dan 20 jaar bij het kantoor en adviseert directies en raden van bestuur in de private equity-, communicatie-, technologie-, logistiek-, productie-, consumenten- en overheidssector op gebieden als scenarioplanning, strategie, fusies en overnames, transformatie, digitaal en duurzaamheid. Hij was eerder zeven jaar lang hoofd van Zuidoost-Azië, verantwoordelijk voor de groei van Kearneys consultingactiviteiten in de regio, en is nu lid van het Global Talent Team, verantwoordelijk voor de evaluatie van senior partners.

Hij is ook co-auteur van het boek Asian Mergers & Acquisitions: Riding the Wave. Voordat hij bij Kearney kwam, werkte de heer Chua in de telecommunicatie-industrie. De heer Chua is lid van de raad van bestuur van de Infocomm Media Development Authority.

Hij is ook lid van het adviespanel voor digitale infrastructuur van het Singaporese ministerie van Communicatie en Informatie. Daarnaast is de heer Chua lid van de regionale actiegroep voor Azië-Pacific van het World Economic Forum. De heer Chua heeft een Bachelor of Science met onderscheiding in Electrical Engineering en Economics (dubbele major) van het California Institute of Technology.

Hij heeft ook een Master of Science in Electrical Engineering van Stanford University. Andrew Tan, 55 jaar, was voorheen Managing Director bij Temasek International (Temasek). Hij trad in dienst als Operating Partner in de Enterprise Development Group en later als Managing Director van het nieuwe Strategy Office, evenals als Managing Director Institutional Relations van 2019 tot 2022.

Voordat hij bij Temasek kwam, werkte de heer Tan bijna dertig jaar bij de Administratieve Dienst van Singapore in belangrijke functies bij verschillende overheidsinstanties, zoals het ministerie van Informatie en Kunst, het ministerie van Defensie, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het kantoor van de premier, het ministerie van Milieu en Watervoorraden en het ministerie van Transport. Hij was Chief Executive Officer van het National Environment Agency van 2009 tot 2013 en Chief Executive van de Maritime and Port Authority of Singapore van 2014 tot 2018. De heer Tan zit momenteel in de Enterprise Board van het Singapore Management University Institute of Innovation & Entrepreneurship.

Hij is ook onafhankelijk bestuurder bij Kim Heng Ltd, een offshore maritiem bedrijf en Agoda Pte Ltd, een toonaangevend online reisplatform en dochteronderneming van Booking Holdings Inc. De heer Tan heeft een First Class Honours Degree in Geschiedenis van King's College, Universiteit van Londen. Hij heeft een Master in Public Administration van de Harvard Kennedy School of Government. Daarnaast heeft hij een Postgraduate Diploma in Business Administration van de National University of Singapore en volgde hij het Advanced Management Programme aan de INSEAD Business School in Fontainebleau.

Na de bovengenoemde benoemingen zal het Bestuur van de Manager bestaan uit zeven Bestuurders, waarvan vijf Onafhankelijke Bestuurders. Mevrouw Yeo Siew Eng zal met ingang van 1 september 2023 worden benoemd tot voorzitter van de Audit- en Risicocommissie. De heer Kenny Kwan wordt met ingang van 1 november 2023 benoemd tot Voorzitter van het Benoemings- en Remuneratiecomité.

De samenstelling van het bestuur en de bestuurscommissies is met ingang van 1 november 2023 als volgt: Audit- en Risicocomité: Mevrouw Yeo Siew Eng (Onafhankelijk Bestuurder), Voorzitter; de heer Andrew Tan (Onafhankelijk Bestuurder), Lid en de heer Low Huan Ping (Onafhankelijk Bestuurder), Lid. Benoemings- en Vergoedingscommissie: De heer Kenny Kwan (Onafhankelijk Hoofddirecteur), Voorzitter; Mevrouw Christina Tan (Voorzitter en Niet-Uitvoerend Bestuurder), Lid en De heer Chua Soon Ghee (Onafhankelijk Bestuurder), Lid. Bestuur ESG-commissie: Thomas Pang (niet-uitvoerend bestuurder), voorzitter; Low Huan Ping (onafhankelijk bestuurder), lid en Chua Soon Ghee (onafhankelijk bestuurder), lid.

Lid en Dhr. Chua Soon Ghee (Onafhankelijk Bestuurder), Lid.