Op 18 mei 2024 bevestigde de Raad van Bestuur van Keywords Studios plc (AIM:KWS) (?Keywords Studios? of de ?Onderneming?) dat het in vergevorderde besprekingen is met een fonds dat deel uitmaakt van EQT AB (publ) (OM:EQT) betreffende een mogelijk bod in contanten op Keywords Studios van 2,550 pence per aandeel om het volledige uitgegeven en uit te geven aandelenkapitaal van de Onderneming te verwerven (het ?Mogelijke Bod?). Aandeelhouders van Keywords Studios die op 24 mei 2024 geregistreerd zijn, zullen ook recht hebben op het 2023 slotdividend van 1,76 pence, zoals aanbevolen op 13 maart 2024, en betaalbaar op 28 juni 2024 (?2023 Slotdividend?).

In overeenstemming met Regel 2.6(a) van de Code, was EQT verplicht om uiterlijk op 15 juni 2024 om 17.00 uur (de "PUSU Deadline"), ofwel een vaste intentie aan te kondigen om een bod uit te brengen op Keywords Studios in overeenstemming met Regel 2.7 van de Code, ofwel aan te kondigen dat het niet van plan is om een bod uit te brengen, in welk geval de aankondiging zal worden behandeld als een verklaring waarop Regel 2.8 van de Code van toepassing is. Om de afronding van EQT's bevestigende due diligence te vergemakkelijken, heeft de Vennootschap verzocht om een verlenging van de PUSU Deadline, en het Panel voor Overnames en Fusies (het "Overnamepanel") heeft hiermee ingestemd. Bijgevolg, in overeenstemming met Regel 2.6(c) van de Code, is EQT nu verplicht om, niet later dan 17u00 op 28 juni 2024, ofwel een vaste intentie aan te kondigen om een bod uit te brengen op Keywords Studios in overeenstemming met Regel 2.7 van de Code, ofwel aan te kondigen dat het niet van plan is om een bod uit te brengen op Keywords Studios, in welk geval de aankondiging zal behandeld worden als een verklaring waarop Regel 2.8 van de Code van toepassing is.

In overeenstemming met Regel 2.6(c) van de Code, kan de herziene deadline verder verlengd worden op verzoek van de Raad van Bestuur van Keywords Studios en met de toestemming van het Overnamepanel. In overeenstemming met Regel 2.5(a) van de Code, behoudt EQT zich het recht voor om een bod uit te brengen op Keywords Studios tegen een lagere waarde of tegen minder gunstige voorwaarden dan het Mogelijke Bod: (i) met de goedkeuring of aanbeveling van de Raad van Bestuur van Keywords Studios; (ii) als een derde partij een vaste intentie aankondigt om een bod uit te brengen op Keywords Studios dat, op die datum, een lagere waarde heeft dan de waarde van het Mogelijke Bod; of (iii) na de aankondiging door Keywords Studios van een Rule 9 waiver transactie overeenkomstig Appendix 1 van de Code of een omgekeerde overname (zoals gedefinieerd in de Code). Als Keywords Studios een verder dividend of uitkering of andere teruggave van waarde of betaling aan haar aandeelhouders declareert, maakt of betaalt, anders dan het 2023 Definitieve Dividend, behoudt EQT zich het recht voor om een gelijkwaardige verlaging van het Mogelijke Bod door te voeren.

In verband met de mogelijkheid van EQT om een bod in contanten uit te brengen op Keywords Studios (als zij daartoe geneigd zou zijn), behoudt EQT zich het recht voor om de vorm en/of de mix van de vergoeding die zij zou bieden te variëren.