De raad van commissarissen van KGHM heeft met het nieuwste besluit van 6 maart een nieuwe CEO en vier plaatsvervangende CEO's benoemd. Piotr Stryczek is benoemd tot plaatsvervangend CEO voor bedrijfszaken, Miroslaw Laskowski tot plaatsvervangend CEO voor productie en Zbigniew Bryja tot plaatsvervangend CEO voor ontwikkeling. Zbigniew Bryja heeft zijn functie als plaatsvervangend CEO voor bedrijfszaken en plaatsvervangend CEO voor ontwikkeling neergelegd. Bryja was op 14 februari benoemd door de raad van commissarissen van KGHM.