Killam Apartment REIT heeft aangekondigd dat de heer Kay, voorzitter van de Board of Trustees (de "Board"), zich niet herkiesbaar zal stellen op de jaarlijkse algemene vergadering die op 8 mei 2024 wordt gehouden en na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering zal terugtreden uit de Board en als voorzitter van de Board.