Update inkoopprogramma eigen aandelen (31 juli 2023)

Gereglementeerde informatie

31 juli 2023 - 17.45 CET

Kinepolis Group kondigde op 12 juni 2023 de lancering aan van haar Inkoopprogramma ter indekking van aandelenopties. Dit programma ging van start op 13 juni 2023 en eindigt ten laatste op 16 augustus 2023. Onder dit programma mag Kinepolis Group, via de aangestelde onafhankelijke intermediair, maximaal 200 000 aandelen inkopen op Euronext Brussels voor een totaal maximumbedrag van €10 miljoen.

Tijdens de periode van 24 juli 2023 tot en met 28 juli 2023 werden in het kader van dit programma de volgende verrichtingen op Euronext Brussels uitgevoerd:

Datum Aantal
aandelen
Gemiddelde
prijs (EUR)
Laagste prijs
(EUR)
Hoogste prijs
(EUR)
Totaal
(EUR)
24/07/2023 1 812 € 43,91 € 43,65 € 44,10 € 79 568,70
25/07/2023 2 505 € 44,18 € 43,75 € 44,50 € 110 662,80
26/07/2023 1 895 € 44,25 € 43,75 € 44,80 € 83 848,25
27/07/2023 2 900 € 44,70 € 44,35 € 44,85 € 129 638,95
28/07/2023 3 000 € 44,36 € 43,85 € 44,45 € 133 079,65
Totaal 12 112       € 536 798,35

Als gevolg van bovenvermelde verrichtingen heeft de vennootschap op datum van 28 juli 2023 459 954 eigen aandelen in haar bezit.

Betreffende informatie evenals het overzicht van de inkopen sinds de start van het Inkoopprogramma kan teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com

KINEPOLIS GROUP NV
Naamloze vennootschap in hoedanigheid van een genoteerde vennootschap
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel
Ondernemingsnummer 0415.928.179 RPR Brussel