Kingdee International Software Group Company Limited heeft een winstvoorspelling gedaan voor het jaar eindigend op 31 december 2022. De raad van bestuur van de Onderneming deelde de aandeelhouders en potentiële investeerders van de Onderneming mee dat, op basis van de informatie waarover de raad momenteel beschikt en een voorlopige beoordeling van de financiële prestaties van de Groep, voor het jaar eindigend op 31 december 2022, de Groep naar verwachting een totale omzet zal boeken tussen ongeveer RMB 4.800,27 miljoen en ongeveer RMB 5.008,98 miljoen, wat een stijging betekent van ongeveer 15%-20% in vergelijking met de overeenkomstige periode van 2021 (voor het jaar eindigend op 31 december 2021: ongeveer RMB 4.174,15 miljoen). Voor het jaar eindigend op 31 december 2022 wordt verwacht dat de Groep een verlies zal boeken toerekenbaar aan eigenaars van de Vennootschap variërend van ongeveer RMB 362,80 miljoen tot ongeveer RMB 423,26 miljoen (voor het jaar eindigend op 31 december 2021: ongeveer RMB 302,33 miljoen).