Kingdom Holding Company heeft de aanbeveling van de Raad van Bestuur aangekondigd om dividend in contanten uit te keren aan de aandeelhouders voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2023. Het totale uitgekeerde bedrag is SAR 1.037,6 miljoen. Het aantal aandelen dat in aanmerking komt voor dividend is 3.705.882.300.

Dividend per aandeel is SAR 0,28 per aandeel. Percentage van het dividend ten opzichte van de nominale waarde van het aandeel is 2,8%.