Kiwetinohk Energy Corp. (TSX:KEC) kondigt een aandeleninkoopprogramma aan. In het kader van het normale bod van de emittent zal het bedrijf tot 2.183.477 gewone aandelen terugkopen, wat 5% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigt.

De teruggekochte aandelen zullen worden ingetrokken. Het bod eindigt op 21 december 2024. Op 8 december 2023 had het bedrijf 43.669.544 uitgegeven en uitstaande aandelen.