Kmw Inc. heeft winstresultaten gemeld voor het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2022. Voor het eerste kwartaal rapporteerde de onderneming een negatieve omzet van 0,00044 miljoen KRW, vergeleken met 0,00001 miljoen KRW een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg 9.768,27 miljoen KRW, vergeleken met een nettowinst van 7.632,96 miljoen KRW een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg KRW 245, vergeleken met een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van KRW 192 een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel bedroeg KRW 245, vergeleken met een gewone winst per aandeel van KRW 192 een jaar geleden.