Kmw Inc. heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het hele jaar dat eindigde op 31 december 2021. Voor het volledige jaar rapporteerde de onderneming een omzet van 0,00005 miljoen KRW, vergeleken met een negatieve omzet van 0,00023 miljoen KRW een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg 3.729,38 miljoen KRW, vergeleken met een nettowinst van 26.638,25 miljoen KRW een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg KRW 94, vergeleken met een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van KRW 669 een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel bedroeg KRW 94, vergeleken met een gewone winst per aandeel van KRW 669 een jaar geleden.