Initieel neutraal over het aandeel handhaafde Jorge Gonzalez Sadornil van Hauck & Aufhauser het advies. Het koersdoel wordt verhoogd van 56 naar 64 EUR.