(ABM FN-Dow Jones) DWS Investment heeft een groter belang in Heijmans gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 16 april 2024.

DWS meldde een kapitaalbelang van 3,48 procent met een stemrecht van 5,12 procent. Dit belang wordt middellijk reëel gehouden.

Op 10 april dit jaar meldde DWS nog een kapitaalbelang van 2,04 procent met een stemrecht van 5,17 procent.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer