(ABM FN-Dow Jones) Heijmans kan een voorziening van 15 miljoen euro laten vrijvallen, na een positief eindvonnis in het Wintrack II-dossier. Dit maakte de bouwer maandag voorbeurs bekend.

Heijmans ging in 2021 in hoger beroep tegen de uitspraak van de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen over de ontbinding van twee in 2015 op de markt gezette contracten. Deze contracten waren door TenneT aan de combinatie Heijmans-Europoles gegund en betroffen de realisatie van Wintrack-II hoogspanningsmasten.

De Raad van Arbitrage heeft in hoger beroep geoordeeld dat er geen sprake was van verzuim en dat TenneT beide overeenkomsten niet had mogen ontbinden. Daarmee heeft de Raad Heijmans in het gelijk gesteld, aldus de bouwer.

Heijmans-Europoles en TenneT zijn elkaar geen schadevergoeding verschuldigd. Daarmee komt de voorziening van nog 15 miljoen euro die de bouwer voorzichtigheidshalve had getroffen, vrij. De impact van deze uitspraak op de prognose voor de nettoschuld in 2023 is volgens Heijmans "niet materieel".

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer