Koninklijke Heijmans NV heeft overeenstemming bereikt over de overname van Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling B.V. op 21 juni 2023. Koninklijke Heijmans neemt de projectontwikkelingsactiviteiten, het bouwbedrijf, de timmerfabriek en de bouwmaterialenhandel van Van Wanrooij over voor een ondernemingswaarde van circa ?300 miljoen. De aandeelhouders van Van Wanrooij en de raad van commissarissen van Heijmans? Raad van Commissarissen hebben beide hun goedkeuring gegeven aan de voorgestelde transactie. Van Wanrooij zal de verhuur van de commerciële en residentiële portefeuilles van Van Wanrooij blijven beheren. Alle medewerkers van Van Wanrooij worden onderdeel van Heijmans met behoud van hun baan. De huidige driekoppige familiedirectie van Van Wanrooij blijft de komende twee jaar operationeel betrokken bij de bedrijfsactiviteiten om de overdracht soepel te laten verlopen. Heijmans heeft overeenstemming bereikt met haar reguliere kredietverstrekkers over de verlenging van haar bestaande financieringsarrangement voor deze transactie. Van de koopsom zal € 23,5 miljoen worden betaald door uitgifte van 2,3 miljoen certificaten van aandelen, tegen een uitgifteprijs van € 10,214 per aandeel, die rechtstreeks en volledig bij de aandeelhouders van Van Wanrooij zullen worden geplaatst. Het resterende deel van de koopprijs zal in contanten worden betaald. Dit zal deels gefinancierd worden door gebruik te maken van de huidige sterke netto kaspositie en deels door een uitbreiding van de financieringsfaciliteit van Heijmans met ?140 miljoen met het bankconsortium bestaande uit ABN Amro, ING en Rabobank. De deal moet nog worden goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt. De deal zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 worden gesloten. Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt per 3 augustus 2023 de overname van Van Wanrooij door Heijmans goed. Axeco Corporate Finance trad op als financieel adviseur van Heijman. ING Groep N.V. trad op als financieel adviseur en schuldadviseur van Koninklijke Heijmans.

Koninklijke Heijmans NV heeft de overname van Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling B.V. op 5 september 2023 afgerond. Aan alle voorwaarden is voldaan en de aandelen zijn overgedragen.