Op 21 mei 2024 kondigde Sisters of St. Francis of Philadelphia aan dat zij een vrijstellingsverklaring heeft ingediend bij de Securities and Exchange Commission, waarin zij de aandeelhouders van The Kroger Co aanbeveelt om tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2024 te stemmen voor een voorstel met betrekking tot het in opdracht geven en openbaar maken van een rapport over de externe kosten voor de volksgezondheid die worden veroorzaakt door de verkoop van tabaksproducten door de onderneming en de manier waarop dergelijke kosten de overgrote meerderheid van haar aandeelhouders, die afhankelijk zijn van algemene marktrendementen, beïnvloeden.