Kurita Water Industries Ltd. heeft de geconsolideerde winstverwachting voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2023 herzien. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van 344.600 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 29.000 miljoen JPY en een winst toerekenbaar aan eigenaars van het moederbedrijf van 20.100 miljoen JPY of 178,83 JPY per basisaandeel. vergeleken met het vorige advies van een netto-omzet van 350.000 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 38.000 miljoen JPY en een winst toerekenbaar aan eigenaars van het moederbedrijf van 27.600 miljoen JPY of 245,56 JPY per basisaandeel. Reden voor de herziening: In het fiscale jaar dat eindigt op 31 maart 2023 zal de netto-omzet naar verwachting achterblijven bij de prognose, met name in de binnenlandse en overzeese precisiegereedschapreinigingsactiviteiten. Samen met deze reden zal de bedrijfswinst achterblijven bij de prognose. De bedrijfswinst en andere winstcijfers zullen ook lager uitvallen dan de prognoses, voornamelijk als gevolg van de goodwill
waardeverminderingsverlies.