Lanson-BCC heeft een jaaromzet gerapporteerd van €271,7 miljoen, een daling van 6,1%, door een volumedaling die sterker was dan die van de industrie als geheel.Exclusief makelaarsactiviteiten, die traditioneel fluctueren, daalde de omzet met 5,8%. Het champagnehuis geeft aan dat de daling in Frankrijk -5,4% was, voornamelijk door het wegvallen van een assortiment bij Champagne Chanoine Frères dat niet voldoende gewaardeerd was, en -6,1% voor de export, door te grote voorraden, met name in de Verenigde Staten en Australië. Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Alle rechten voorbehouden.