Het voorgestelde slotdividend van 1,15 pence per aandeel, wat neerkomt op een slotdividend van ongeveer £9,1 miljoen, is niet opgenomen als een verplichting in deze jaarrekening en zal, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders, op 14 juli 2023 worden uitbetaald aan de aandeelhouders die op 23 juni 2023 aan het einde van de handelsdag in het register stonden ingeschreven. Het slotdividend zal bruto worden uitbetaald.