De resultaten van huizenbouwers worden altijd met veel belangstelling gevolgd, omdat ze een goede indicatie geven van de toestand van de vastgoedsector en de bredere economie in de Verenigde Staten. Wat dat betreft, zijn er geen grote veranderingen in de commerciële en financiële prestaties van Lennar, die nog steeds de positieve dynamiek van de afgelopen jaren volgen.

Hoewel Lennar goed gepositioneerd is in de meest dynamische markten van het continent, zoals Texas en Florida, geeft het management toe een vertraging in de activiteit te zien, voornamelijk als gevolg van de rentevoeten. Toch handhaaft het bedrijf zijn doel om dit jaar 80.000 huizen te leveren, 7.000 meer dan vorig jaar en 11.000 meer dan in 2022.

Het bedrijf is vooral bezig met een snelle schuldafbouw. Omdat de doelstellingen op dit gebied sneller dan verwacht zijn bereikt, is Lennar begonnen met een zeer agressief aandeleninkoopprogramma, waarbij in de afgelopen drie maanden nog eens 3,8 miljoen aandelen zijn teruggekocht tegen een gemiddelde prijs van 158 dollar.

Lennar heeft daardoor een uiterst solide balans, waarvan de liquiditeit verder zal verbeteren met de geplande afsplitsing van grondbezittingen ter waarde van naar schatting 6 tot 8 miljard dollar. Het zou interessant zijn als deze bedragen worden gebruikt voor nieuwe grootschalige aandeleninkopen.

Al deze positieve ontwikkelingen hebben de waardering van het aandeel teruggebracht naar het tienjarig gemiddelde van tien keer de winst, nadat het twee keer een dieptepunt van vijf keer de winst had bereikt — tijdens de Covid-paniek en twee jaar later toen de eerste renteverhogingen de markt opschrikten.

Opmerkelijk is dat Berkshire Hathaway van deze tijdelijke situatie heeft geprofiteerd door een slimme en winstgevende 'momentum'-trade uit te voeren: het conglomeraat van Warren Buffett had aandelen gekocht tijdens deze tweede daling in Lennar, evenals in DR Horton en NVR, maar heeft deze posities inmiddels met aanzienlijke winsten verkocht.

Net op tijd, zou men kunnen denken, aangezien de laatste onderzoeken — waaronder rapporten van Bloomberg, Wells Fargo en Morgan Stanley — wijzen op een kentering in de vastgoedmarkt, met een stijging van de inventaris van bestaande huizen die te koop staan, na jaren van schaarste.

Eigenaren die zeer lage hypotheekrentes hadden veiliggesteld, aarzelden immers om te verkopen, wat leidde tot een schaarste op de markt voor bestaande woningen, waar de nieuwbouwers aanzienlijk van hebben geprofiteerd.