Libet S.A. heeft op 30 april 2022 haar jaarverslag ingediend voor de periode eindigend op 31 december 2021. In dit verslag heeft haar accountant, ECDDP Audyt Sp z.o.o, een verklaring zonder voorbehoud gegeven waarin hij betwijfelt of de onderneming in continuïteit kan worden voortgezet.