De raad van bestuur van Link Holdings Limited maakt bekend dat Datuk Siew Pek Tho ("Datuk Siew") met ingang van 13 januari 2023 is benoemd tot voorzitter van de
Board en voorzitter van het Nomination and Corporate Governance Committee van de Vennootschap.