De raad van bestuur van Link Holdings Limited heeft de volgende wijzigingen aangekondigd met ingang van 1 maart 2024. De Raad van Bestuur maakt hierbij bekend dat mevrouw Liu Lu met ingang van 1 maart 2024 ontslag heeft genomen als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder om meer tijd te kunnen besteden aan haar andere persoonlijke verplichtingen. Mevrouw Liu heeft bevestigd dat ze geen vordering heeft tegen de Vennootschap en geen meningsverschil heeft met de Raad.

Bovendien zijn er geen andere zaken die onder de aandacht van de aandeelhouders van de Vennootschap gebracht moeten worden. Als gevolg van het ontslag van mevrouw Liu is zij niet langer lid van het auditcomité van het bedrijf en van het Remuneratiecomité. Na het aftreden van mevrouw Lu is de heer Ho, de nieuw benoemde INED, met ingang van 1 maart 2024 benoemd als lid van zowel de auditcommissie als de remuneratiecommissie.

Met ingang van 1 maart 2024 is de heer Chiu Kung Chik ook niet langer de voorzitter van het benoemings- en corporate governance comité van de Onderneming, en de heer Wong Chun Hung Hanson is benoemd tot voorzitter van het benoemings- en corporate governance comité ter vervanging van de heer Chiu. De Raad heeft aangekondigd dat de heer Gao Zhaoyuan en de heer Ho Sing Wai zijn benoemd tot respectievelijk niet-uitvoerend bestuurder en INED van de Onderneming, met ingang van 1 maart 2024. De heer Gao, 40 jaar oud, studeerde in 2005 af aan de Shanghai University of Finance and Economics met een Bachelor's Degree in Economics en studeerde in 2010 af aan de Shanghai Jiao Tong University Shanghai Advanced Institute of Finance met een Master's Degree in Business Administration.

De heer Gao werkt sinds april 2017 bij CMIG Assets Management Corporation (Beijing) Co. Ltd., een volledige dochteronderneming van China Minsheng Investment Group Co. Ltd., sinds april 2017.

Nu is hij afdelingshoofd van de afdeling strategische investeringen van CMIG Asset Management Co. Ltd. en directeur van CMI Financial Holding Company Limited. De heer Gao is ook sinds 27 oktober 2022 niet-uitvoerend bestuurder van China Medical & HealthCare Group Limited.

De heer Gao was van oktober 2015 tot april 2017 vicepresident van de Institute Business Group II van DBS Bank (China) Co. Ltd.. Hij werkte ook als afdelingshoofd van de afdeling Corporate Banking van de Shanghai Branch van The Bank of East Asia (China) Co.

Ltd. van juni 2010 tot oktober 2015. Hij werkte van juli 2007 tot juni 2010 bij Ningbo Branch van HSBC Bank (China) Co. Ltd. zijn laatste functie was senior trade finance manager.

Hij was ook relatiebeheerder van de kredietafdeling van Shanghai Xuhui Sub-kantoor van Bank of Communications van september 2005 tot juli 2007. De heer Ho, 52 jaar oud, behaalde zijn bachelor in Electrical and Electronic Engineering aan de Universiteit van Hong Kong in 1994. In 2000 behaalde hij zijn Bachelor of Laws aan de Manchester Metropolitan University.

Hij behaalde een Postgraduate Certificate in Rechten aan de Universiteit van Hong Kong in 2001. Ho werd in 2003 toegelaten als advocaat bij het Hooggerechtshof van Hong Kong. In 2007 richtte hij zijn eigen advocatenkantoor op, namelijk AH Lawyers (voorheen bekend als ``Alex Ho & Co, Solicitors'').

Hij is lid van de Law Society of Hong Kong. Elk van de heren Gao en Ho is ook onderworpen aan pensionering en herverkiezing op de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap na zijn benoeming en daarna onderworpen aan pensionering bij rotatie en herverkiezing ten minste eenmaal per drie jaar overeenkomstig de statuten van de Vennootschap en de Regels voor de notering van effecten op de GEM van de Effectenbeurs (de ``GEM Listing Regels'').