Link Holdings Limited heeft aangekondigd dat zij de uitstaande controlevergoeding met betrekking tot de door de accountants van de Vennootschap verrichte controlewerkzaamheden voor het jaar eindigend op 31 december 2022 nog niet volledig heeft voldaan voor het jaar eindigend op 31 december 2021, en dus kan de Vennootschap de accountants niet inschakelen om de controlewerkzaamheden voor het jaar eindigend op 31 december 2022 aan te vangen, in afwachting van de volledige vereffening van de uitstaande controlevergoeding en de betaling van de aanbetaling voor de controlevergoeding in het kader van de controleopdracht voor 2022. Ter plaatse verwacht de Vennootschap dat zij niet in staat zal zijn de gecontroleerde jaarresultaten voor 2022 te publiceren en het jaarverslag voor 2022 op of vóór 31 maart 2023 te verzenden in overeenstemming met de regels 18.48A en 18.49 van de GEM Listing Rules. De Vennootschap doet momenteel haar uiterste best om het betalingsprobleem met de accountants op te lossen.

Daarna zal de Vennootschap nauw samenwerken met de accountants om te onderhandelen over de controleopdracht voor 2022 en zo spoedig mogelijk beginnen met de desbetreffende controlewerkzaamheden.