Link Holdings Limited heeft aangekondigd dat Datuk' Siew Pek Tho is afgetreden als uitvoerend bestuurder, voorzitter van de Raad van Bestuur, Compliance Officer, lid van het Remuneration Committee, voorzitter van het Nomination Committee en gevolmachtigd vertegenwoordiger. De heer Wong Chun Hung Hanson is benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur en de heer Lui Tin Shun is benoemd tot Compliance Officer. (1) Datuk' Siew Pek Tho is niet langer voorzitter van het Benoemingscomité en lid van het Remuneratiecomité; (2) Dhr. Chan So Kuen is niet langer voorzitter van het Auditcomité en blijft lid van het Auditcomité; (3) Mw. Tam Mei Chu is benoemd tot voorzitter van het Auditcomité en lid van zowel het Remuneratiecomité als het Benoemingscomité; (4) Dhr. Simon Luk is niet langer voorzitter van het Bezoldigingscomité; (5) mevrouw Chan Wai Ki, Joffee is benoemd tot voorzitter van het Bezoldigingscomité en lid van zowel het Auditcomité als het Benoemingscomité; (6) de heer Chiu Kung Chik is benoemd tot voorzitter van het Benoemingscomité; en (7) mevrouw Liu Lu is benoemd tot lid van zowel het Auditcomité als het Bezoldigingscomité.