LIV Capital Acquisition Corp. II heeft op 13 apr 2023 haar jaarverslag ingediend voor de periode eindigend op 31 dec 2022. In dit verslag heeft haar accountant, Marcum LLP, een goedkeurende verklaring afgegeven waarin hij betwijfelt of de onderneming haar activiteiten kan voortzetten.