Lodestar Investment Holdings Corporation maakt bekend dat het het ontslag heeft ontvangen van de heer David Dela Cruz als lid van de Raad van Bestuur van de onderneming en als voorzitter van het Audit Committee, met ingang van 14 april 2023. Zijn ontslag is het gevolg van persoonlijke redenen en andere verplichtingen.