Lodestar Investment Holdings Corporation kondigde aan dat tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 15 december 2023 werd goedgekeurd om Victor Y. Lim, Jr. en Chi Ho Co te kiezen als leden van het bestuur. De Organisatievergadering werd direct na de Aandeelhoudersvergadering gehouden en de nieuwe bestuursleden zijn: De leden van het Bestuur bespraken en kwamen overeen dat de samenstelling van de volgende comités als volgt is: Auditcommissie: Voorzitter: Leonardo B. Cua. Leden: Victor Y. Lim Jr. en Stefano Angelo P. Lim.

Bestuurscomité: Voorzitter: Edward William Sy Tan. Leden: Stefano Angelo P. Lim en Delfin S. Castro, Jr. Commissie Risicobeheer: Voorzitter: Leonardo B. Cua. Leden: Delfin S. Castro, Jr. en Stefano Angelo P. Lim.

Comité Verloning: Voorzitter: Stefano Angelo P. Lim. Leden: Leonardo B. Cua en Socorro P. Lim. Benoemingscommissie: Voorzitter: Stefano Angelo P. Lim.

Leden: Socorro P. Lim en Victor Y. Lim, Jr.