Een invloedrijke commissie van wetgevers van de Europese Unie heeft dinsdag voor een wetsontwerp gestemd om de clearing van in euro's luidende derivaten van een post-Brexit Londen naar het blok te verplaatsen.

De EU is al lange tijd een strijdpunt tussen Londen en Brussel over de Brexit en wil beter toezicht op de clearing van in euro luidende renteswaps die door in de EU gevestigde marktdeelnemers worden gekocht. Het grootste deel van deze renteswaps wordt gecleard door de London Stock Exchange Group in het Verenigd Koninkrijk.

De commissie economische zaken van het Europees Parlement stemde dinsdag voor goedkeuring van het wetsontwerp dat EU-banken en vermogensbeheerders verplicht om een "actieve rekening" te hebben bij een in de EU gevestigde clearinginstelling, in de praktijk Deutsche Boerse in Frankfurt en de beurs van Madrid, voor renteswaps.

De commissie zei echter dat, vanwege de "nieuwigheid van de eis", de eis dat een specifiek deel van de transacties via de rekening moet worden gecleard, slechts "geleidelijk moet worden ingevoerd".

De Europese Commissie zou alleen verplichte volumes kunnen opleggen nadat zij een kosten-batenanalyse heeft uitgevoerd om de impact op de financiële stabiliteit en het internationale concurrentievermogen van tegenpartijen in de EU te beoordelen, aldus de commissie. De EU-effectentoezichthouder ESMA zou ook de directe toezichthouder moeten worden van clearers die in de EU gevestigd zijn.

"De voorwaarden scheppen voor clearingleden en cliënten om te willen clearen bij CCP's (clearinginstellingen) in de EU is de enige, meest effectieve en meest duurzame manier om de clearing in de EU uit te breiden," zei Danuta Huebner, een centrumrechts lid van de commissie die over het compromis tussen de wetgevers onderhandelde.

Een rekening wordt als actief beschouwd als deze initiële en dagelijkse variatiemarges deponeert, over de nodige IT-connectiviteit, interne processen en juridische documentatie beschikt, aldus de commissie.

Een rekening moet ook aantonen dat de werking ervan niet zou worden beïnvloed in het geval van een aanzienlijke en plotselinge toename van de clearingactiviteit, wat betekent dat de rekening extreme marktvolatiliteit tijdens een crisis aankan.

Het Parlement zei dat het nu van plan was om voor Kerstmis te beginnen met de onderhandelingen met de EU-lidstaten, die gezamenlijk zeggenschap hebben over de definitieve tekst, en deze voor de parlementsverkiezingen van juni volgend jaar af te ronden.

Toegang voor in het VK gevestigde clearingbedrijven zoals LSEG en ICE Clear, dat Euribor futures cleart, zal in juni 2025 aflopen.

David Schwimmer, CEO van LSEG, heeft gezegd dat hij "optimistisch" is dat de clearing in Londen voor EU-klanten na die datum zal worden voortgezet.

Banken uit de EU hebben gewaarschuwd dat het afsluiten van wereldwijde clearingpools in Londen hen in een nadelige concurrentiepositie zou brengen ten opzichte van internationale rivalen. (Verslaggeving door Huw Jones Bewerking door Mark Potter)