LUXEMBURG (dpa-AFX) - Als een vlucht vertraging oploopt door een gebrek aan personeel bij het inladen van de bagage, hebben passagiers niet per se recht op compensatie. Het Europees Hof van Justitie (HvJ) oordeelde donderdag in Luxemburg dat te weinig personeel een uitzonderlijke omstandigheid kan zijn die een vertraging kan rechtvaardigen.

De achtergrond is een zaak uit Duitsland. Een vlucht van Koln-Bonn naar het Griekse eiland Kos had een vertraging van drie uur en 49 minuten. Deze vertraging was te wijten aan verschillende redenen, maar vooral aan een gebrek aan personeel voor het inladen van bagage in Koln-Bonn. Verschillende passagiers legden daarop hun schadeclaims neer bij Flightright. Het bedrijf daagde de luchtvaartmaatschappij TAS voor de rechter met het argument dat zij verantwoordelijk was voor de vertraging en dat deze niet kon worden gerechtvaardigd door uitzonderlijke omstandigheden.

Volgens de EU-wetgeving hoeft een luchtvaartmaatschappij geen compensatie te betalen voor vertragingen van meer dan drie uur als ze kan bewijzen dat de vertraging het gevolg was van "buitengewone omstandigheden".

De Duitse rechtbank vroeg daarom aan het HvJ of een gebrek aan luchthavenpersoneel zo'n buitengewone omstandigheid kan zijn en de luchtvaartmaatschappij daarom geen compensatie hoeft te betalen. Ja, oordeelden de rechters in Luxemburg nu: als de luchthaven te weinig personeel heeft om bagage in te laden, kan dat een "buitengewone omstandigheid" zijn. Volgens de rechters van de hoogste Europese rechtbank is er sprake van een dergelijke omstandigheid als de gebeurtenis ten eerste niet tot de normale activiteiten van de luchtvaartmaatschappij behoort en ten tweede niet door de luchtvaartmaatschappij kan worden beheerst.

De regionale rechtbank in Koln moet nu beoordelen of dit in dit specifieke geval het geval was. Het Hof heeft echter grenzen gesteld: TAS moet onder andere bewijzen dat het personeelstekort niet voorkomen kon worden en dat er maatregelen zijn genomen om een vluchtvertraging te voorkomen./rew/DP/men