BERLIJN (dpa-AFX) - Volgens een rapport van het Office of Technology Assessment van de Duitse Bondsdag (TAB) kan geen enkele technologie de doorslag geven voor een klimaatvriendelijkere luchtvaart. Volgens een woensdag gepresenteerde analyse is geen enkele momenteel mogelijke strategie op zichzelf voldoende om de emissiedoelstellingen te halen, waarin innovatieve aandrijfsystemen voor klimaatvriendelijker luchtvervoer werden geanalyseerd.

Wat nodig is, is een mix van technologieën. Volgens de TAB gaat het onder meer om elektrische aandrijving, duurzamere brandstoffen uit afval of biomassa, groene waterstof (H2), de optimalisering van brandstoffen, een duurzamer vliegtuigontwerp en een vermindering van de uitstoot door een hogere efficiëntie.

Volgens de TAB zijn er geen snelle oplossingen te verwachten voor motoren of nieuwe brandstoffen. "De luchtvaartsector wordt gekenmerkt door relatief lange ontwikkelings- en goedkeuringsperiodes voor nieuwe technologieën." De ontwikkeling en goedkeuring van nieuwe vliegtuigontwerpen of motoren neemt naar schatting tot 15 jaar in beslag, terwijl de marktpenetratie nog eens 30 jaar kan duren.

Een ander probleem is dat, door de nauwe mondiale netwerken van het luchtverkeer, een gestandaardiseerde energievoorziening moet worden gegarandeerd op alle luchthavens, vervolgt het TAB-rapport. Parallelle infrastructuren zouden extra kosten met zich meebrengen. "Ook daarom is een omschakeling naar een fundamenteel andere energievoorziening op middellange termijn niet te verwachten."

De optimalisatie van vliegoperaties zal volgens de TAB in eerste instantie een sleutelrol spelen. Aerodynamische verbeteringen zoals bijzonder gladde oppervlakken of gebogen vleugeltips verminderen het brandstofverbruik. Vluchtplanning op het niveau van de luchtvaartmaatschappij en het luchtverkeersbeheer heeft ook het potentieel om emissies te verminderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een beter beheer van het luchtruim om omwegen te vermijden, efficiënte vluchtprocedures zoals een langzamere daling, klimaatgerichte optimalisatie van snelheid en vluchtprofielen en een betere benutting van vliegtuigen. Gerichte belastingheffing is één maatregel om dergelijke ontwikkelingen te versnellen.

Ongeacht de klimaatcrisis neemt het aantal vliegreizen wereldwijd toe. Dit heeft gevolgen: "In 2050 zou er 60 procent meer CO2-uitstoot kunnen zijn dan in 2019", zoals het TAB-rapport stelt. In Duitsland is het aantal passagiers dat per vliegtuig reist gestegen van ongeveer 136 miljoen in 2004 tot ongeveer 227 miljoen in 2019.

Stefan Gossling van de Linnaeus Universiteit in Kalmar (Zweden) ziet de "belangrijkste aanpak om de uitstoot te verminderen" die nauwelijks wordt besproken in het TAB-rapport: het verminderen van de vraag naar vluchten. Dit houdt bijvoorbeeld in dat vooral langeafstandsvluchten moeten worden belast, die de grootste bijdrage leveren aan de uitstoot. "Ongeveer 25 procent van de vluchten met de langste routes is verantwoordelijk voor 70 procent van de uitstoot."

De impact van het luchtverkeer op het klimaat is aanzienlijk. Volgens schattingen is de internationale luchtvaart verantwoordelijk voor ongeveer 3,5 tot 5 procent van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde, zoals staat in het TAB-rapport./kll/DP/stw