Lushang Life Services Co., Ltd. kondigde tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 30 november 2022 aan dat de aandeelhouders de benoeming van mevrouw Luo Ye tot niet-uitvoerend bestuurder van de eerste zitting van de Raad hebben goedgekeurd. De Raad kondigde verder aan dat de heer Bao Song, om meer tijd te besteden aan andere werkregelingen, zijn ontslag heeft ingediend als uitvoerend Bestuurder, de voorzitter van de Raad (de "Voorzitter") en de voorzitter van het strategiecomité van de Vennootschap (het "Strategiecomité") met ingang van de afsluiting van de BAVA. Na het ontslag van de heer Bao heeft de Raad aangekondigd dat hij tijdens zijn vergadering onmiddellijk na de BAVA heeft besloten om (i) de heer Wang Zhongwu, een uitvoerend Bestuurder, te benoemen tot Voorzitter en voorzitter van het Strategisch Comité; en (ii) de heer Shao Meng, een uitvoerend Bestuurder, met onmiddellijke ingang te benoemen tot lid van het Strategisch Comité.